Přejít na obsah stránky

Den pro starosty 2018 v obci Biskupice

Již popáté uspořádala společnost VHOS, a. s. setkání starostů v provozovaných lokalitách pod názvem „DEN PRO STAROSTY“. Letos se akce uskutečnila 13. 9. 2018 v obci Biskupice. Tradičního setkání se zúčastnilo celkem 43 starostů a zástupců majitelů infrastrukturního majetku a 11 hostů.

 Po prezentaci obce přímo panem starostou Daliborem Šebkem a seznámení s provozními záležitostmi provozovatele (Ing. Novotný, Ing. Kolaříková, p. Kobelka, p. Šplíchalová) následoval blok přednášek na aktuální témata, která zástupce obcí zajímají. První přednášku s názvem „Odkanalizování malých obcí a sídel“ prezentoval Ing. Karel Plotěný, jednatel společnosti ASIO spol. s r. o. V pořadí druhá odborná přednáška s názvem „Rizikové analýzy“ byla prezentována předsedou představenstva VAK Beroun, a. s. Mgr. Jiřím Paulem, MBA. Problematiku doplnil aktuálními informacemi z praxe společnosti VHOS, a. s. Ing. Tomáš Zvejška.
V rámci volného programu byly všechny problémy dále diskutovány a společnost VHOS, a.s. tak získala další zpětnou vazbu, tolik potřebnou pro odborné provozování vodohospodářského majetku obcí.
Seminář ukončil předseda představenstva společnosti Ing. Zdeněk Šunka. Vzhledem k hojné účasti pozvaných vlastníků infrastrukturního majetku konstatoval, že společnost VHOS, a. s. bude v tradici setkání „DEN PRO STAROSTY“ i nadále pokračovat.

Přejít na navigaci