Přejít na obsah stránky

Společnost VHOS, a.s. vystupuje při zpracování osobních údajů v postavení správce osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ 63908298, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vl. 216 581.

Kontaktní osobou pověřence u společnosti VHOS, a.s. je Ing. Milan Novotný, email m.novotny@vhos.cz , tel. 461 357 131, 602 174 428.

Práva subjektu osobních údajů je možné uplatnit na formuláři zaslaném držitelem poštovní licence podepsaném ověřeným podpisem nebo je možné jej vyplnit osobně na obchodních kancelářích nebo přímo u pověřence v sídle společnosti VHOS, a.s.

Přejít na navigaci