Přejít na obsah stránky

Zajímá vás

Jsme vodárenská společnost zabývající se provozováním vodohospodářské infrastruktury, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťujeme pro více než 58 000 obyvatel Moravskotřebovska, Poličska, Litomyšlska, Jevíčska a Svitavska.

Vedle své hlavní činnosti poskytujeme i další služby, které souvisejí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací, zejména:

  • odvoz a likvidaci odpadních vod a kalů
  • čištění kanalizací a kanalizačních přípojek
  • laboratorní rozbory pitných a odpadních vod a kalů
  • servis, prodej a úřední přezkušování vodoměrů
  • prodej vodárenského a kanalizačního materiálu
  • odstraňování poruch a havárií na vodovodech a kanalizacích
  • stavby vodovodů, kanalizací a souvisejících zařízení
  • hydrogeologické služby
  • technickou a technologickou podporu

Většinovým akcionářem naší společnosti je ENERGIE AG BOHEMIA s. r. o.

 KONTAKT
VHOS, a. s.
Nádražní 1430/6
571 01 Moravská Třebová

Hlášení poruch + informace
Zákaznická linka
E -mail
ID datové schránky

Vyhledání kontaktů dle Vaší lokality
+420 461 357 111
vhos@vhos.cz
r3pgv47

Nabídka zaměstnání u VHOS, a.s.

Přejít na navigaci