Přejít na obsah stránky

Představenstvo
Ing. Zdeněk Šunka předseda představenstva
Ing. Pavel Linzer, MBA místopředseda představenstva
Ing. Ivan Kafka, MBA člen představenstva
Dozorčí rada

Ing. Miroslav Rys

Předseda
Ing. Miloš Mička místopředseda
Lubomíra Čápová členka dozorčí rady
Vedení společnosti
Ing. Zdeněk Šunka Předseda představenstva
Jana Drábková Ekonomická ředitelka
Petr Kobelka Technicko provozní ředitel

Přejít na navigaci