Přejít na obsah stránky

Změna odběratele

O změnu odběratele žádá původní odběratel nebo nový vlastník vodovodní a kanalizační přípojky, při změně vlastnických práv se zápisem do katastru nemovitostí. Nejčastěji se tak děje při prodeji domu, v rámci dědického řízení nebo darování.

Jak postupovat?

Před provedením změny si odečtěte prosím stav na vodoměru. Odsouhlasení předávacího stavu na vodoměru potvrdí původní a nový vlastník svými podpisy na žádosti. Žádost si můžete vytisknout ZDE.

Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete prosím na adresu VHOS, a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová nebo naskenujte a pošlete na e-mail a.hruba@vhos.cz nebo na vhos@vhos.cz

Tuto službu můžete dále využít ke:

Přejít na navigaci