Přejít na obsah stránky

Z historie společnosti VHOS, a.s. Moravská Třebová

Předchůdci dnešní VHOS, a. s. v územní působnosti okresu Svitavy mají kořeny v roce 1960, kdy podnik OVHS, respektive OVAK vznikly na podkladě územní reorganizace v návaznosti na nové územní uspořádání krajů a okresů v ČSR. OVHS pro okres Svitavy měla své sídlo v Moravské Třebové s provozovnami ve Svitavách, Mor. Třebové, Litomyšli a Poličce.

K 1. 1. 1977 vznikl podnik Východočeské vodovody a kanalizace Hradec Králové a z bývalých OVHS a OVAK se staly odštěpné závody, z naší OVHS odštěpný závod 09. Vznikl tak integrovaný, centralizovaný podnik řízený Vč KNV. Cílem byla vyšší forma plánování, koncepčnosti a kompletnosti řízení, hydrogeologických průzkumů, projektování, investiční výstavby, stavební výroby, péče o základní prostředky, právní ochrany apod.

VHOS, a.s. Moravská Třebová vznikla privatizací provozní části s.p. VAK Moravská Třebová k datu 1. 11. 1993. VHOS, a.s. je oddílnou provozní společností, která na základě smluv provozuje pronajatý infrastrukturní vodohospodářský majetek obcí měst a svazků obcí.

Hlavním oborem činnosti VHOS, a.s. Moravská Třebová je provozování vodovodů a kanalizací spolu s dalšími činnostmi, které tyto hlavní činnosti doplňují. Základní kapitál VHOS, a.s. činí 35.815 tis. Kč., je rozdělen na 35 815 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 tisíc korun českých za jednu akcii. Roční obrat společnosti činí cca 200 mil. Kč.

Organizační struktura společnosti je dána historicky. Vodohospodářské provozy působí dle územního uspořádání ve třech oblastech, Moravská Třebová (Moravskotřebovsko a Jevíčsko), Svitavy (Svitavsko a Březovsko) a Polička (Litomyšlsko a Poličsko). V Moravské Třebové se nacházejí odborné technické a ekonomické úseky, útvar MTZ s centrálním skladem a provoz Opravna čerpadel.

Od roku 2009 je VHOS, a.s. součástí koncernu ENERGIE AG Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze.

Společnost ENERGIE AG Bohemia, s.r.o. je současně i majoritním akcionářem společnosti VHOS, a.s. Moravská Třebová.

Přejít na navigaci