Přejít na obsah stránky

Jak postupovat při reklamaci

Jako odběratel máte právo uplatnit reklamaci na kvalitu a množství dodané pitné vody. Reklamovat můžete i naše další služby např. dodávku materiálu. Stížnost můžete podat i na práci a chování našich zaměstnanců.

Reklamaci můžete uplatnit písemně, osobně, telefonicky, e- mailem nebo elektronicky.

V případě reklamace postupujte dle Reklamačního řádu dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod případně dle Směrnice Předsedy představenstva.

Reklamace odeslaná z prostředí našich webových stránek je považována za písemnou reklamaci.

Ve Zprávě uveďte důvod reklamace:

  • Kvalita dodávané pitné vody – uveďte podrobněji místo odběru
  • Způsob odvádění odpadních vod
  • Vyúčtování vodného/stočného – uveďte číslo reklamované faktury
  • Vodoměr – uveďte číslo vodoměru, stav vodoměru, datum odečtu
  • Jiný důvod reklamace nebo stížnosti – rozepište podrobněji

Napište jakým způsobem chcete být informováni o řešení reklamace.

Nahlášení reklamace

Kontaktovat VHOS

Přejít na navigaci