Přejít na obsah stránky

Již pošesté uspořádala společnost VHOS, a. s. setkání starostů v provozovaných lokalitách pod názvem „DEN PRO STAROSTY“. Letos se akce uskutečnila 19. 9. 2019 v malebné obci Poříčí u Litomyšle.


Tradičního setkání se zúčastnilo celkem 40 starostů a zástupců majitelů infrastrukturního majetku a 6 hostů. Po přivítání předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Šunkou spolu se starostou obce p. Františkem Bartošem následovala velice zajímavá prezentace Ing. Arch. Radima Bárty, místostarosty obce, která byla zaměřena na hydrogeologickou studii o zásobách vody v dané lokalitě. Po této prezentaci seznámil přítomné Ing. Milan Novotný s mimořádnou situací, týkající se kvality pitné vody ve městě Polička a obcích Květná a Pomezí včetně postupu řešení této složité situace zástupci společnosti VHOS, a. s. Následovala přednáška na aktuální téma „Proč na suché pole neprší, kradou stromy vodu?“, kterou bravurně odprezentoval doc. RNDr. Jan Pokorný.
V rámci volného programu byly všechny problémy dále diskutovány a společnost VHOS, a.s. tak získala další zpětnou vazbu, tolik potřebnou pro odborné provozování vodohospodářského majetku obcí.
Seminář ukončil předseda představenstva společnosti Ing. Zdeněk Šunka ve večerních hodinách. Vzhledem k hojné účasti pozvaných vlastníků infrastrukturního majetku je zcela zřejmé, že společnost VHOS, a. s. bude v tradici setkání s názvem „DEN PRO STAROSTY“ i nadále pokračovat.

Přejít na navigaci