Technická vyjádření

Drobečková navigace

zpět

K podání žádosti o vyjádření k sítím použijte náš Vyjadřovací portál.

V případě jeho nedostupnosti použijte původní postup podání žádosti:

  1. Stáhněte si žádost ve formátu PDF.
  2. Tento dokument prosím vyplňte a podepište.
  3. Pak vytvořený dokument naskenujte a uložte do počítače pro následné odeslání.
  4. Tlačítkem pod tímto textem otevřete formulář pro odeslání dokumentace. Vyplňte potřebné položky formuláře a připojte k němu, jako přílohu, vaši naskenovanou žádost a případně jako druhou přílohu můžete přidat i nákres situace, nebo další upřesňující dokumentaci. Odesláním formuláře a přiložených dokumentů žadatel souhlasí se zpracováním zaslaných osobních údajů, pro potřeby zpracování žádosti o technické vyjádření k sítím ve správě VHOS, a.s. Moravská Třebová. 

Formulář pro odeslání žádosti o vyjádření

Přejít na navigaci