Přejít na obsah stránky

Informace pro odběratele

Vážení odběratelé, na základě nařízení zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. musíme mít odběratelské smlouvy na vodné a stočné v souladu s ustanovením § 8 odst. 16 a 17 tohoto zákona. Smlouvy jsme doplnili o tlakové poměry v místě přípojky, ukazatele jakosti vody a počet trvale připojených osob.

Postupně budeme rozesílat nové smlouvy dle jednotlivých obcí ve spolupráci s vedením obce.

Na smlouvách můžete doplnit údaje pro zasílání informací – telefon a e-mail adresu, navedení nebo úpravu záloh a číslo účtu pro vrácení přeplatku za vodné.

Jakékoliv informace k této akci Vám sdělíme na našem zákaznickém centru.

Přejít na navigaci